O nás

Historie

Veřejná knihovna v Hovězí byla zřízena roku 1920. Byla umístěna v budově tehdejší "staré" školy - nyní sídlo firmy Knebl Hosiery.

Z důvodu rekonstrukce budovy, byla knihovna přestěhována na "Kaštýl", kde byla dříve mateřská školka. Tam poskytovala služby až do roku 2001. Poté byla přestěhována do nové budovy radnice a tady je dodnes.
Do roku 1997 byla hovězská knihovna stejně jako všechny knihovny ve vsetínském okrese součástí Okresní knihovny Vsetín. Od tohoto roku je jejím zřizovatelem Obec Hovězí.

Současnost

Dnes se knihovna nachází ve středu obce v budově obecní radnice. Knihovní fond, který je průběžně aktualizován a doplňován, tvoří asi 9 tisíc svazků všech žánrů. Jednotlivé tituly mohou čtenáři vyhledávat prostřednictvím elektronického katalogu naší knihovny nebo souborného katalogu knihoven okresu Vsetín.                                              
To vše ve spolupráci s MVK Vsetín (pověřenou knihovnou výkonem regionálních funkcí) a díky finanční dotaci Zlínského kraje.


Vytvořte si webové stránky zdarma!