Ceník

Registrační poplatek/rok

- dospělí

20,- Kč

Registrační poplatek/rok

- děti, studenti, učni, důchodci

10,- Kč

Výpůjčka dokumentů

0,- Kč

Přístup k internetu

0,- Kč

Náhrady škody    

 Při zničení nebo ztrátě dokumentu                                                                           

Cena dokumentu + 100,- 

Vytvořte si webové stránky zdarma!